Svenska Skolan i Tokyo

在東京スウェーデン学校へようこそ

Svenska Skolan i Tokyo drivs av en föräldraförening som undervisar och handleder elever från fem år upp till gymnasienivå i svenska språket. Vi följer den svenska läroplanen och utöver lektioner organiseras också olika aktiviteter som höst- och vårpicknick, studiebesök, SUF-olympiad och luciatåg.

Svenska skolans Luciatåg på Sveriges ambassad i Tokyo
Luciatåg på Sveriges ambassad i Tokyo

Undervisningen

För barn som har svenska som ett levande språk hemma ger Svenska skolan i Tokyo möjligheten att bibehålla och bygga på kunskaperna i svenska. Skolan drivs av en föräldraförening och följer Skolverkets läroplan för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet. Vi arbetar med svenska läromedel. Undervisningen sker en eftermiddag i veckan. Vårt fokus är att motivera språkinlärning och att skapa en härlig och kul gemenskap. För att kunna delta på bästa sätt på lektionerna är det viktigt:

  • att svenska är ett levande språk i hemma
  • att eleven för sin ålder har grundläggande kunskaper i svenska språket
  • med ett aktivt föräldraengagemang i Svenska Skolan.

Låg- och mellanstadium: Eleverna delas in i grupper beroende på ålder och språknivå. Grupp Raketen 🚀 för de yngsta (från fem år), Grupp Kometen ☄️ och Grupp Alien 👽 för de äldre eleverna. Undervisningen sker på TIS – Tokyo International School, onsdagar från kl. 17.00-19.00. Utöver en lärare i varje grupp finns även assistenter till hands vid varje lektionstillfälle.

Årskurs 6-9: Vi samarbetar med Sofia Distans i Stockholm. Kommunikationen mellan lärare i Sverige och elev sker via onlineplattformen Canvas. Eleverna får betyg i åk 6-9. Undervisningen följer grundskolans betygskriterier och kursplan. Anmälan Sofia Distans

Gymnasium: För elever som vill studera svenska på gymnasienivå samarbetar vi med Hermods. Kommunikation mellan lärare i Sverige och elev sker online via plattformen Novo. Undervisningen följer Skolverkets betygskriterier och kursplan. Anmälan Hermods

I undervisningen både via Sofia Distans och Hermods följer eleven tydliga arbetsplaner och och planerar sina studier med handledarens hjälp. Man måste själv anmäla sig två månader innan terminsstart. Login och materialet skickas direkt hem till eleven. Eleven måste ha tillgång till en egen dator.

Onlineundervisning: Svenska skolan erbjuder undervisning i kompletterande svenska online för 3 olika nivåer av förkunskap i svenska språket. Grupp 1 och 2 är för yngre barn som lär sig som lär sig alfabetet och kan läsa lättare texter är lektionerna 30 min på lördagar.

Grupp 3 är för äldre elever på som inte har möjlighet att komma till TIS och delta i lektioner på plats. Undervisningen är på onsdagar kl. 18.00-19.00. Utöver virtuella träffar en gång i veckan får eleverna läs- och skrivuppgifter med individuell återkoppling från läraren. Träffarna sker via Google Meet. För att på bästa sätt kunna tillgodose sig undervisningen bör eleven ha vana av online undervisning och självständigt arbete. För mer information se bifogad pdf eller kontakta oss på skolan så berättar vi mer.

Avgifter Svenska skolan i Tokyo: Grupp Raketen, Svenska Online onsdagar, samt handledning för Sofia Distans och Hermods: ¥ 40 000 per termin. Grupp Kometen samt Grupp Alien: ¥ 35 000 per termin. Svenska Online lördagar, för befintliga elever på svenska skolan, ¥ 20 000 per termin, för övriga (som ej deltar i skolans undervisning på onsdagar), ¥ 30 000.

🌸 Om oss

Engagerade vårdnadshavare och föräldrar som är medlemmar i föreningen driver skolans undervisning och övrig verksamhet.

🗼Svenska skolans fokus

Vårt fokus är att ge eleverna kunskaper i svenska språket och svenska traditioner i en trygg och fin gemenskap.

🗓️ Kalendarium, 28/8 2024 är skolstart

Svenska online-undervisning, PDF

Verksamheten på Tokyo International School

Studiebesök på UNICEF i Tokyo
  • Sjukdom/frånvaro – Om eleven är sjuk eller behöver vara ledig, ber vi er maila respektive lärare så fort som möjligt.
  • Eleverna får EJ lämna skolområdet utan en vuxens tillsyn.
  • Mat som innehåller nötter får ej tas med in på skolans område.
  • Mat och dryck är tillåtet i klassrummen samt uppehållsrummet som finns utanför klassrummen.
  • Rasten infaller 17.50-18.10. Assistenterna finns på plats i gymnastiksalen under rasten.
  • Telefoner stannar i väskan under hela skoltiden och även under rasten.
Tokyo Tower

07/2024